Teambuilding

PHOTO RALLYE

Klienti jsou rozděleni do několika skupin. Po krátkých intervalech se každý tým vydává na předem připravenou trasu. Tým postupuje podle mapy a popisu trasy, kterou jim udává soutěžní manuál. V manuálu jsou mimo jiné popisy historických památek a soutěžní otázky.

Na startu obdrží každý tým digitální fotoaparát a seznam objektů, situací či postav, které musí na své trase zaznamenat - např. Pražský hrad, sochu Jana Huse, fotografii krásné dívky na trase, domovní znamení...atd.
Hodnotí se nejen správnost zodpovězených otázek, ale i pořízené fotografie.

pohledzlodky
Clearstream - teambuil...
Naše agentura zajišťovala transfer, ubytování a návrh programu...
Aero Vodochody - 250. ...
Naše agentura Blue&Green, v rámci oslavy ku příležitosti ...
ČMSS - Top Party
Opět po roce jsme měli tu možnost realizovat krásnou akci ...
Reminder