Teambuilding

PHOTO RALLYE

Klienti jsou rozděleni do několika skupin. Po krátkých intervalech se každý tým vydává na předem připravenou trasu. Tým postupuje podle mapy a popisu trasy, kterou jim udává soutěžní manuál. V manuálu jsou mimo jiné popisy historických památek a soutěžní otázky.

Na startu obdrží každý tým digitální fotoaparát a seznam objektů, situací či postav, které musí na své trase zaznamenat - např. Pražský hrad, sochu Jana Huse, fotografii krásné dívky na trase, domovní znamení...atd.
Hodnotí se nejen správnost zodpovězených otázek, ale i pořízené fotografie.

pohledzlodky
Czech In - Kulinářská ...
Naše agentura zajišťovala kompletní produkční zajištění akce -...
Alpiq - vánoční party
Vánoční akce společnosti Alpiq se konala v stylových prostorác...
ING - Výroční obchodn...
Celá akce koncipována v jednotném tématu  - Stabilní...
Reminder