Teambuilding

PHOTO RALLYE

Klienti jsou rozděleni do několika skupin. Po krátkých intervalech se každý tým vydává na předem připravenou trasu. Tým postupuje podle mapy a popisu trasy, kterou jim udává soutěžní manuál. V manuálu jsou mimo jiné popisy historických památek a soutěžní otázky.

Na startu obdrží každý tým digitální fotoaparát a seznam objektů, situací či postav, které musí na své trase zaznamenat - např. Pražský hrad, sochu Jana Huse, fotografii krásné dívky na trase, domovní znamení...atd.
Hodnotí se nejen správnost zodpovězených otázek, ale i pořízené fotografie.

pohledzlodky
Czech Food Cup 2010 - ...
Gastronomická soutěž Czech Food Cup tuto sobotu pokračovala  v...
Cleastream - Wild West...
Pro společnost Cleastream - Deutsche Boerse group naše agentur...
Starověká krčma - Yaro
V rámci této akce, naše agentura zajišťovala pronájem vhodných...
Reminder