Teambuilding

PHOTO RALLYE

Klienti jsou rozděleni do několika skupin. Po krátkých intervalech se každý tým vydává na předem připravenou trasu. Tým postupuje podle mapy a popisu trasy, kterou jim udává soutěžní manuál. V manuálu jsou mimo jiné popisy historických památek a soutěžní otázky.

Na startu obdrží každý tým digitální fotoaparát a seznam objektů, situací či postav, které musí na své trase zaznamenat - např. Pražský hrad, sochu Jana Huse, fotografii krásné dívky na trase, domovní znamení...atd.
Hodnotí se nejen správnost zodpovězených otázek, ale i pořízené fotografie.

pohledzlodky
Škoda Auto, Rusko
Tato akce - dealerská konference ŠkodaAuto Rusko byla velmi ro...
Clearstream - Vánoční ...
Agentura Blue&Green v rámci této akce zajišťovala programo...
CCL - Oracle - podzimn...
Pro společnost CCL, která celou akci organizovala pro firmu Or...
Reminder