Teambuilding

PHOTO RALLYE

Klienti jsou rozděleni do několika skupin. Po krátkých intervalech se každý tým vydává na předem připravenou trasu. Tým postupuje podle mapy a popisu trasy, kterou jim udává soutěžní manuál. V manuálu jsou mimo jiné popisy historických památek a soutěžní otázky.

Na startu obdrží každý tým digitální fotoaparát a seznam objektů, situací či postav, které musí na své trase zaznamenat - např. Pražský hrad, sochu Jana Huse, fotografii krásné dívky na trase, domovní znamení...atd.
Hodnotí se nejen správnost zodpovězených otázek, ale i pořízené fotografie.

pohledzlodky
ŠKODA AUTO - Internati...
Již 3. ročník mezinárodního finále soutěže ŠKODA Service Chall...
JLV - Mikulášská besídka
Naše agentura Blue & Green již podeváté zajišťovala progr...
T-mobile - oslava proj...
Naše agentura zajišťovala kompletní nabídku a realizaci oslavy...
Reminder