Teambuilding

PHOTO RALLYE

Klienti jsou rozděleni do několika skupin. Po krátkých intervalech se každý tým vydává na předem připravenou trasu. Tým postupuje podle mapy a popisu trasy, kterou jim udává soutěžní manuál. V manuálu jsou mimo jiné popisy historických památek a soutěžní otázky.

Na startu obdrží každý tým digitální fotoaparát a seznam objektů, situací či postav, které musí na své trase zaznamenat - např. Pražský hrad, sochu Jana Huse, fotografii krásné dívky na trase, domovní znamení...atd.
Hodnotí se nejen správnost zodpovězených otázek, ale i pořízené fotografie.

pohledzlodky
CzechTourism - Teambui...
V rámci podzimního výjezdu agentury Czechtourism naše agentura...
International final ŠK...
4. ročníku mezinárodního finále soutěže ŠKODA Service Challeng...
AFI - Vyhlašování cen ...
Naše agentura zajišťovala kompletní produkční zajištění - náv...
Reminder