Teambuilding

PHOTO RALLYE

Klienti jsou rozděleni do několika skupin. Po krátkých intervalech se každý tým vydává na předem připravenou trasu. Tým postupuje podle mapy a popisu trasy, kterou jim udává soutěžní manuál. V manuálu jsou mimo jiné popisy historických památek a soutěžní otázky.

Na startu obdrží každý tým digitální fotoaparát a seznam objektů, situací či postav, které musí na své trase zaznamenat - např. Pražský hrad, sochu Jana Huse, fotografii krásné dívky na trase, domovní znamení...atd.
Hodnotí se nejen správnost zodpovězených otázek, ale i pořízené fotografie.

pohledzlodky
MAC Cosmetics - předst...
Naše agentura zajišťovala kompletní produkční a cateringové za...
ŠKODA AUTO – Fleet Man...
Pro společnost ŠKODA AUTO jsme celkově organizačně zajišťoval...
ŠKODA AUTO – Workshop
V průběhu celého roku 2015 zrealizovala naše agentura dohroma...
Reminder